Tag Archive for 'minori'

Punerea in executare a masurilor educative in noile Coduri

Noul Cod penal prevede ca minorilor cu varsta intre 14 si 18 ani (art. 114 din Noul Cod Penal) care au comis o infractiune li se vor putea aplica doar masurile educative prevazute la art. 115 alin. (1) pct. 1 si 2, masurile educative fiind fie neprivative de libertate (stagiul de formare civica, supravegherea, consemnarea la sfarsit de saptamana si asistarea zilnica), fie privative de libertate (internarea intr-un centru educativ si internarea intr-un centru de detentie), regula fiind ca fata de minori se iau cu prioritate masurile educative neprivative de libertate, masurile privative de libertate urmand sa fie luate doar daca minorul infractor se afla in vreuna din situatiile expres si limitativ prevazute la art. 115 alin. (2) din Noul Cod Penal:

Continue reading ‘Punerea in executare a masurilor educative in noile Coduri’

Minorii pot fi sanctionati doar prin masuri educative conform Noului Cod penal

Principalul element de noutate in materia minoritatii o constituie renuntarea completa la pedepsele aplicabile minorilor care raspund penal si instituirea pentru acestia a unui regim sanctionator format doar din masuri educative.

Continue reading ‘Minorii pot fi sanctionati doar prin masuri educative conform Noului Cod penal’